NAŠE ODPADKY

Odpady ve prospěch obcí a měst

Kdo jsme?

Spolek NAŠE ODPADKY je sdružení obcí, měst a případně jiných subjektů se společným cílem – iniciovat a směřovat vývoj odpadového hospodářství v ČR ve prospěch obcí a měst.

Proč vznikl spolek?

Situace v odpadech dlouhodobě hraje do karet více nadnárodním společnostem, a to na úkor obcí a měst. „Náš zákazník, náš pán!“ se pomalu ale jistě vytrácí a obcím je čím dál častěji nepřímo diktováno, co si mají přát. Některé obce se s tím však nechtějí smířit

Naše činnost je vedena na celorepublikové úrovni, kdo chce pomoci, tomu rádi pomůžeme.
Jsme Spolek Naše odpadky!

Například
kampaň

Co získá vaše obec vstupem do spolku?

obraťte se na nás
info@naseodpadky.cz

Podívejte se například na kampaň

Obraťte se na nás
info@naseodpadky.cz

Jak se stát členem spolku?

Kontaktujte nás pomocí vyplnění formuláře nebo kontaktujte přímo jednoho z našich kolegů. Rádi se s Vámi o možnosti Vašeho členství pobavíme.

Vyplnit formulář

Spojte se na přímo

Jana Staňková Člen předsednictva stankova@naseodpadky.cz 774 497 801

Jaké existují druhy členství?

Naše cíle

Podpora veřejné soutěže

V dnešní době je již takřka nemožné dosáhnout lepších a transparentnějších podmínek pomocí výběrového řízení. Jedním z cílů je tak podpora konkurenčního prostředí a udržení rovnocenných vztahů s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství.

Prosazování transparentnosti

Základem každé dobré spolupráce je transparentnost, proto budeme prosazovat vždy držení veškerých dat v rukou obcí a měst. Evidenční systémy nesmí dovolit, aby kontrolovaný kontroloval sám sebe.

Připomínkování legislativy

Hlavní změny bychom si přáli prosadit v nově vzniklé odpadové legislativě, která obsahuje spoustu děr a nejasností, které obcím a městům svazují ruce.

Snižování produkce SKO

Jedním z hlavních cílů je také realizace aktivit a podpora nástrojů, které přispívají ke snižování produkce směsných odpadů a šetří tak výrazným způsobem náklady obcí a měst za uložení odpadů na skládkách.

Svoz odpadu svépomocí

Když nebude jiné východisko, jsme schopni obcím pomoci vytvořit vlastní regionální svozovou společnost. Doba skládek se pomalu chýlí ke konci a s ní i „nepostradatelnost nadnárodek“. Svoz odpadů svépomocí bude mít s největší pravděpodobností zelenou.

Medializace

Spolek také bude zajišťovat osvětu a marketingovou stránku všech aktivit formou článků, letáků, video spotů a obsahu na sociálních sítích. Příklady dobré praxe je nutné neustále připomínat a posunovat tak hranice možného – každý problém, který se někde podařilo vyřešit, není problémem ale výzvou…

Dokumenty ke stažení

Stanovy Spolku
Podmínky soutěže "O nejkrásnější pytel"
Letáček k soutěži "O nejkrásnější pytel"
Zdražení poplatku za odpady - vzor pro obce
Proč plnit nádoby efektivně?
Proč plnit pytle efektivně?

Pořad NAŠE ODPADKY

Adresa

NAŠE ODPADKY, z.s.
IČO: 10722289
se sídlem č.p. 339, 69162 Uherčice,
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 27572