NAŠE ODPADKY

Odpady ve prospěch obcí a měst

Kdo jsme?

Spolek NAŠE ODPADKY je sdružení obcí, měst a případně jiných subjektů se společným cílem – iniciovat a směřovat vývoj odpadového hospodářství v ČR ve prospěch obcí a měst.

Proč vznikl spolek?

Situace v odpadech dlouhodobě hraje do karet více nadnárodním společnostem, a to na úkor obcí a měst. „Náš zákazník, náš pán!“ se pomalu ale jistě vytrácí a obcím je čím dál častěji nepřímo diktováno, co si mají přát. Některé obce se s tím však nechtějí smířit

Naše činnost je vedena na celorepublikové úrovni, kdo chce pomoci, tomu rádi pomůžeme.
Jsme Spolek Naše odpadky!

Co získáte vstupem do spolku?

1

Spolek pomůže členům plnit informační povinnost plynoucí z nového zákona o odpadech (§ 60, odst. 4).

2

Spolek svým členům poskytne poradenskou činnost v rámci zavedení inovativních změn v rámci odpadového systému, které plynou z nového odpadového zákona.

3

Členům spolku bude poskytnuta veškerá podpora při tvorbě osvěty zacílené na snižování produkce netříděných odpadů.

4

Spolek členům poskytne službu strategického plánování v rámci regionu s ohledem na novou odpadovou legislativu (např. vznik ERVO, dotřiďovací linky, překladiště apod. – vše pod kontrolou samospráv).

5

Spolek vytvoří velkou hybnou sílu, která pomůže při vyjednávání s dodavateli služeb v odpadovém hospodářství (např. svoz odpadů apod.).

6

Svým členům spolek pomůže efektivněji iniciovat změny v odpadové legislativě.

Jak se stát členem spolku?

Kontaktujte nás pomocí vyplnění formuláře nebo kontaktujte přímo jednoho z našich kolegů. Rádi se s Vámi o možnosti Vašeho členství pobavíme.

Vyplnit formulář

Spojte se na přímo

Jana Staňková Člen předsednictva stankova@naseodpadky.cz 774 497 801

Jaké existují druhy členství?

Naše cíle

Podpora veřejné soutěže

V dnešní době je již takřka nemožné dosáhnout lepších a transparentnějších podmínek pomocí výběrového řízení. Jedním z cílů je tak podpora konkurenčního prostředí a udržení rovnocenných vztahů s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství.

Prosazování transparentnosti

Základem každé dobré spolupráce je transparentnost, proto budeme prosazovat vždy držení veškerých dat v rukou obcí a měst. Evidenční systémy nesmí dovolit, aby kontrolovaný kontroloval sám sebe.

Připomínkování legislativy

Hlavní změny bychom si přáli prosadit v nově vzniklé odpadové legislativě, která obsahuje spoustu děr a nejasností, které obcím a městům svazují ruce.

Snižování produkce SKO

Jedním z hlavních cílů je také realizace aktivit a podpora nástrojů, které přispívají ke snižování produkce směsných odpadů a šetří tak výrazným způsobem náklady obcí a měst za uložení odpadů na skládkách.

Svoz odpadu svépomocí

Když nebude jiné východisko, jsme schopni obcím pomoci vytvořit vlastní regionální svozovou společnost. Doba skládek se pomalu chýlí ke konci a s ní i „nepostradatelnost nadnárodek“. Svoz odpadů svépomocí bude mít s největší pravděpodobností zelenou.

Medializace

Spolek také bude zajišťovat osvětu a marketingovou stránku všech aktivit formou článků, letáků, video spotů a obsahu na sociálních sítích. Příklady dobré praxe je nutné neustále připomínat a posunovat tak hranice možného – každý problém, který se někde podařilo vyřešit, není problémem ale výzvou…

Dokumenty ke stažení

Stanovy Spolku
Podmínky soutěže "O nejkrásnější pytel"
Letáček k soutěži "O nejkrásnější pytel"

Pořad NAŠE ODPADKY

Adresa

NAŠE ODPADKY, z.s.
IČO: 10722289
se sídlem č.p. 339, 69162 Uherčice,
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 27572