Zálohovat či nezálohovat? Máme v tom jasno!

Ze všech stran se na nás valí stále nové informace o možném zavedení záloh na PET lahve. Většina různých průzkumů se opírá o fakt, že systém zálohovaných PET lahví, případně i plechovek, je zavedený v některých zemích západní Evropy. Dále také tvrdí, že záloha PET lahví vyřeší nepořádek v přírodě a bude znamenat přilepšení pro sociálně slabší spoluobčany ve finanční tísni.

Za nás tedy zálohování PET lahví není tou správnou cestou, jak co nejvíce a co nejefektivněji snížit produkci odpadů.

Co zavedení zálohování skutečně obnáší?

Vše podstatné se dozvíte v našem videu, které se přímo touto problematikou zabývá.

Mlží, mlží a mlžit nepřestanou...

Seznam mýtů o možném zálohování PET lahví:

Mýtus č. 1

Separace není recyklace aneb zálohy pomohou k větší recyklaci

Ano, je možné že by zálohový systém mohl vést k mírnému navýšení recyklace PET lahví. Tento odpad však z celkového objemu odpadu ve žlutých kontejnerech tvoří pouze 25 %. Spotřebitel by poté byl méně motivován třídit ostatní druhy odpadů, a celková recyklace by se pravděpodobně ještě snížila a pro ČR by to znamenalo negativní dopad na plnění cílů evropského balíčku oběhového hospodářství a také na evropské recyklační cíle pro komunální odpady.

Mýtus č. 2

Z našich daní nepůjde na zálohový systém ani koruna

Zavedení takto plošného systému bude stát obrovské peníze (cca 3mld. Kč + údržba systému), a že to spotřebitelé nezaplatí? Ke zdražení nápojů v PET si tedy ještě přičtěme zvýšené náklady na dopravu PET lahví do obchodu, zdražení poplatků za odpady z důvodu prodražení obecních systémů nakládání s odpady a pravděpodobně také zdražení dalších služeb obchodníků, kteří tak budou muset „zalepit“ náklady na zavedení zálohového systému. Kdo myslíte, že to zaplatí?

Mýtus č. 3

PET lahve mohou být díky zálohovému systému opakovaně využity

Další z mýtů, kterým velká část laické veřejnosti věří je ten, že budou PET lahve opakovaně využívané k naplnění. Pravdou je fakt, že s PET lahvemi se bude dít naprosto to stejné, jako v současné chvíli – budou rozdrceny a tepelně upraveny pro výrobu dalších produktů. Faktická ekologická přidaná hodnota zálohového systému tedy v podmínkách ČR není příliš zřejmá.

Mýtus č. 4

300 milionů do lesa jen tak někdo nevyhodí...

Rozbory odpadů z Ukliďme Česko naznačují, že celkový podíl PET lahví v celkovém objemu odpadů tvoří cca 2 %. Efekt na uklizené okolí by tak byl minimální. Dobře nastaveným motivačním systémem na sběr všech druhů odpadů navíc mohou spotřebitelé ušetřit daleko více peněz za menší úsilí a všechen odpad tak může končit tam, kde patří.

Zálohováním můžeme ohrozit dobře fungující systém. Nepokazme to.

Závěr? Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne!

Prohlídni si projekty, které si tuto myšlenku šíří dál!