Kontakty

Naše odpadky, z. s.

Uherčice 339
691 62 Uherčice

E-mail: info@naseodpadky.cz
Tel: 774 497 801

IČ: 10722289
Bank. spojení: 1035360537/5500

Spolek registrován Krajským soudem v Brně dne 13. 4. 2021 pod č. j. L 27572

Předsednictvo

Ing. Radek Staňka
Předseda spolku
Ing. Jiří Nevídal
Člen předsednictva
Jana Staňková
Člen předsednictva

Kontrolní komise

Pavel Pešek
Člen kontrolní komise
Marek Ošťádal
Člen kontrolní komise